Wprowadź listę numerów NIP jeden pod drugim do pola po lewej stronie i naciśnij “Sprawdź”

Hurtowa weryfikacja numerów NIP
Ustawienia
Wybór języka
Wyczyść wszystko
Przywrócenie aplikacji do stanu pierwotnego
Wyczyść tylko wyniki
Czyszczenie tabeli z wynikami weryfikacji
Pobierz plik csv
Zapisuje tabelę jako plik CSV na dysku
Wyślij email
Możliwość wysłania tabeli z wynikami na dowolny e-mail

Sprawdź: BIAŁA LISTA VAT – masowa weryfikacja podatników VAT
1 stycznia 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zezwalająca Naczelnikowi urzędu skarbowego na usuwanie firm z rejestru VAT. Obowiązek weryfikacji statusu kontrahentów spada na każdego podatnika. Pomocą jest nasza aplikacja dzięki której automatycznie sprawdzisz czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Ręczne sprawdzenie każdego kontrahenta, przy każdej fakturze jest bardzo czasochłonne, co więcej przedsiębiorca nie może być pewien czy każdy z jego pracowników będzie pamiętał o tej czynności za każdym razem gdy wystawia lub przyjmuje fakturę.

Wprowadzone zmiany w ustawie VAT sprowadzają się do tego, że to firma, odbierając fakturę od swojego kontrahenta, ma obowiązek sprawdzić, czy na dzień jej wystawienia jest on czynnym podatnikiem VAT. Przy wielu fakturach może to być dość czasochłonne zajęcie, dlatego też uruchomiliśmy funkcję automatycznego sprawdzania statusu VAT.