Szkolenie z efektywnego zarządzania produkcją


Temat Szkolenia: Efektywne zarządzanie produkcją

 Program szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami z zakresu skutecznych metod zarządzania produkcją.

 • Strategiczne aspekty zarządzania produkcją
 • Rodzaje produkcji oraz różne sposoby nią zarządzania
 • Kontrola zapasów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Planowanie i organizacja produkcji
 • Planowanie zasobów produkcyjnych – „planowanie potrzeb”
 • Kontrola stanu realizacji planu,
 • Dynamiczna zmienność planów,
 • Czynniki blokujące elastyczność produkcji
 • Optymalizacja kosztów – praktyczne rozwiązania
 • Wskaźniki efektywności zarządzania produkcją
 • Przykłady stosowania nowoczesnych metod
 • Zarządzania produkcją
 • Zarządzanie gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym
 • Wyniki produkcji a wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Dynamiczny balans i mix produkcji – najnowsze narzędzia do wdrożenia .
 • Przepływ wielogniazdowy a optymalizacja procesu produkcji.

 Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją, kierownictwa przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych), kierowników produkcji, planistów, pozostałych osób uczestniczących w procesach logistycznych, liderów zmian.

 Opis metodyki

 • Studium przypadków oraz przykłady
 • Praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Burza Mózgów
 • Action learning / Training on the job (w przypadku szkoleń zakładowych)

 Korzyści dla uczestników

Uczestnik potrafi opracować harmonogram produkcji oraz przeprowadzić analizę procesu produkcyjnego. Nabył wiedzę na temat zapotrzebowania materiałowego  oraz popytu zależnego i niezależnego.

Szkolenie ma za zadanie nauczyć uczestników najnowszych metod i narzędzi dotyczących planowania i organizacji produkcji poprzez: rozwój kompetencji personelu w Zakładzie, na różnych poziomach organizacyjnych, rozpowszechnienie kultury organizacji produkcji w przedsiębiorstwie.

Inne korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Motywowanie i uwrażliwienie na istotę poprawnego planowania i organizacji produkcji w zakładzie
 • Rozwinięcie kompetencji o: optymalizację organizacji i wykonania produkcji z punktu widzenia całości przedsiębiorstwa, redukcji kosztów oraz czasu wytwarzania, sposobach wypełnienia zamówienia klienta.
 • Rozwój kompetencji osób zajmujących się organizacją i planowaniem produkcji, poprawa elastyczności firmy, optymalizacja zajmowanej powierzchni, redukcja czasu wytwarzania.
 • Zwiększenie kompetencji szefów działów wsparcia produkcji tak, aby: zredukować czas wytwarzania, zwiększyć elastyczność, kontrolować poziom zapasu, zajmowaną powierzchnię, poprawić przepływ materiałowy oraz ergonomię pracy, utrzymać i podnieść jakość wyrobów.
 • Poprawę wrażliwości i świadomości na temat elementów składowych łańcucha tak, aby ograniczyć zbędne działania, usprawnić pracę i obniżyć koszty.

 Koszt

Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 1500 PLN/ grupa do 10 osób/dzień.

 Kontakt

Tel. + 48 500332633

szkolenia_bdc@lean-management.pl

Formularz kontaktowy

Zachęcamy do kontaktu z wykorzystaniem poniższego formularza. Zapraszamy do składania pytań, sugestii tematów szkoleń, propozycji współpracy.

Szkolenie 5S ONLINE—> https://lean-management.pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-5s/szkolenie-z-organizacji-stanowiska-pracy-metoda-5s/


Dodaj komentarz