VAT UE i VAT UEK – automatyczne tworzenie


 

Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów:

Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów:

Wewnątrzwspólnotowe świadczenia usług: